top of page

Utbildning

DoubleClick har två kurser i Origin. Kurserna hålls på svenska om alla deltagare förstår svenska, annars på engelska.

Kurs hos dig

Skulle ni vilja att vi kommer till er och utbildar i Origin?

Pris: 9 800 kr + moms, per dag (+resekostnader)

Antal deltagare spelar ingen roll!

Kurs hos oss

Pris för 1 dag: 5 900 kr

Pris för båda dagarna: 9 800 kr

Kontakta oss om du är intresserad av att delta

Basic Origin Training

Inget planerat datum

 • Introduction to the basic concepts in Origin
  Creating a simple graph
  Navigating your way in Origin

 • Importing data
  Importing ASCII data
  Importing Excel data

 • Manipulating data
  Plot designations
  Basic Data Manipulation
  Basic Statistics

 • Formatting graphs
  Formatting graph elements
  Multi-Layer Graphs
  Layer Management
  Customizing Axes
  Data Exploration and Pre-selection
  Publishing Graphs

 • Curve Fitting
  Fitting in Origin
  Advanced Nonlinear Curve Fitting

 • Presentation and Publishing
  Layout pages
  Publishing Graphs
  Publishing i Word

 • News in Origin 2020

 • Apps in Origin

bottom of page