Origin är ett professionellt verktyg för att skapa grafer och analysera data. Origin erbjuder enkel användning kombinerat med grafer av publiceringskvalitet. Sedan 1992 har över 100 000 Origin licenser sålts världen över. Den världsomfattande kundbasen inkluderar högteknologiska företag, forskningsinstitut och över 800 universitet.

Förutom funktionaliteten i Origin innehåller Pro utökade analysverktyg för statistik, 3D ytanpassning, bild och signal behandling.
Origin 2016

Origin 2016 ger forskare och ingenjörer möjligheter att analysera och visualisera data. Till nyheterna hör arbetsböcker med flera flikar, förbättrade import- och exportmöjligheter, stöd för SQL och en rad nya graftyper.

OriginPro 2016

OriginPro 2016 har utökad funktionalitet inom statistik, tredimensionell modellanpassning, samt bild och signalbehandling.

English Swedish
DOUBLECLICK AB SMEDJEGATAN 5E 411 13 GÖTEBORG SWEDEN TELEPHONE: +46 31 14 59 10 INFO@DOUBLECLICK.SE SUPPORT@DOUBLECLICK.SE