Origin är ett professionellt verktyg för att skapa grafer och analysera data. Origin erbjuder enkel användning kombinerat med grafer av publiceringskvalitet. Sedan 1991 har över 100 000 Origin licenser sålts världen över. Den världsomfattande kundbasen inkluderar högteknologiska företag, forskningsinstitut och mer än 800 universitet.
Statgraphics är ett komplett statistikprogram med utmärkt grafik. Statgraphics är lätt att lära och lätt att hantera.
ADAM är det kompletta anatomiprogrammet för alla. En hel serie programvaror för olika användarnivåer, allt från hemmabruk till praktiserande läkare. Alla ADAM-program bygger på anatomiska illustrationer som med hjälp av multimediateknologi ger ett användbart hjälpmedel för anatomistudier och patientinformation.

 

English Swedish
DOUBLECLICK AB SMEDJEGATAN 5E 411 13 GÖTEBORG SWEDEN TELEPHONE: +46 31 14 59 10 INFO@DOUBLECLICK.SE SUPPORT@DOUBLECLICK.SE