Origin är världsledande inom sitt områden med användarantal kan räknas i hundratusental. Programmet används på alla större universitet i Norden såväl som i övriga världen. Till våra företagskunder hör:

ACREO AB
Akzo Nobel Surface Chemistry AB
Alfasoft AS
Arbets och Miljömedicin
Arexis AB
AstraZeneca AB
Bone Support AB
Chalmers Tekniska Högskola
Elkem ASA Research
EMC Services Elmiljöteknik AB
Finnish Forest Research Institute
Fiskeriverket
FOI
FOI NBC-skydd
Forsvarets Forskningsinstitut
Havforskningsinstituttet
IFE
Institut for Energiteknikk (IFE)
Johnson Pump AB
Kalmar Industries Sverige AB
Karlshamns AB
Karolinska Sjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset Hudding
Kemi-Tornio Polytechnic
Kuopion yliopisto/Tietotekniikkakeskus
LabNett Skien
Lunds Universitetssjukhus
Medma AB
Naturhistoriska riksmuseet
Norges veterinärhögskole
Norrlands Universitetssjukhus
Norsk Hydro
Norsk Polarinstitutt
Norwegian Defence Research Establishment
Novozymes Biopharma AB
NTNU
Nynäs AB
Oulun yliopisto
Oulun yliopistollinen sairaala
Paladin Resources Norway
Protector AS
Ravenholm Computing OY
Ravenholm LinSoft AB
Regiongeologen BTV
Regionsjukhuset i Örebro
Scana Steel Björneborg AB
Semcon AB
SKB Hantering AB
SLU
Stavanger Collage
Stockholms Universitet
Studsvik Nuclear AB
Sweco Gröner AS
Svenska Jägarförbundet
Sveriges Geologiska Undersökningar
TandemLaboratoriet
UMDAC
VATTENFALL DATA AB
Volvo Information Technology AB
Volvo Personvagnar Komponenter AB
Volvo Teknisk Utveckling
VTT
VTT Biotekniikka

English Swedish
DOUBLECLICK AB SMEDJEGATAN 5E 411 13 GÖTEBORG SWEDEN TELEPHONE: +46 31 14 59 10 INFO@DOUBLECLICK.SE SUPPORT@DOUBLECLICK.SE