Vision

DoubleClick arbetar med världsledande standardprogram. Med stöd av dessa hjälper vi forskare och ingenjörer att utföra komplicerade beräkningar, automatisera tidskrävande rutinuppgifter liksom att visualisera, förstå och förklara komplexa samband.

Vår filosofi är att man alltid så långt möjligt bör dra nytta av inbyggd funktionalitet innan man sätter igång att utveckla egna verktyg i programmeringsspråk som C, C++ och Java. Om det finns ett färdigt verktyg som kan lösa problemet är det alltid bättre att ägna tiden åt att lära sig detta verktyg än att skapa ett eget.

Ett liknande resonemang gäller relationen mellan den typ av generella verktyg vi arbetar med och den stora mängden konkurrerande specialprogram. Om problemet kan lösas inom ramarna för ett väletablerat standardprogram är det bättre att lära sig detta standardprogram än att ägna tiden åt att sätta sig in i ett verktyg som bara kan användas för att lösa just detta problem.

Vi ser det som vår uppgift att hjälpa ingenjörer, forskare, lärare och studenter att göra ett bättre jobb. Detta gör vi genom att informera om och ge stöd för användning av Mathematica och Origin. I sig själva kan dessa program leda till enorma effektivitetsvinster. Det finns flera exempel på hur utvecklingsarbete som i "normala" fall skulle ha tagit månader, tack vare Mathematica kunnat lösas på några dagar. På motsvarande sätt har forskare, med Mathematicas hjälp, på ett par timmar kunnat skapa verktyg som på bråkdelar av en sekund löser problem som tidigare krävde dagar av tidsödande formelmanipulation.

Kontakta oss om du vill veta mer.

 
 
English Swedish
DOUBLECLICK AB SMEDJEGATAN 5E 411 13 GÖTEBORG SWEDEN TELEPHONE: +46 31 14 59 10 INFO@DOUBLECLICK.SE SUPPORT@DOUBLECLICK.SE